TV STOPs programpolitik

TV STOP udsprang af miljøer omkring den aktivistiske venstrefløj, og det betød, at ideologier herfra prægede både organisation og udsendelser. Vi vægtede at være modpresse, og redaktionelt var det vigtigt at tage emner op og vise produktioner, der ellers ikke nød de etablerede mediers bevågenhed.

TV STOP ville være modvægten til det billede af virkeligheden som den borgerlige presse fremviste. At lade mennesker og emner, der normalt ikke bliver hørt, komme til orde, var den væsentligste grundtanke bag hele TV STOPs måde at lave tv på.

På TV STOP forkastede vi også den ellers så hæderskronede journalistiske værdi om objektivitet. I stedet anerkendte vi, at når det ikke var muligt at være objektiv, var det mere ærligt at lave bevidst subjektivt tv. Så blev det tydeligt for seerne, hvilke holdninger, der lå til grund for udsendelserne.

Creative Commons licens
Videoerne er licenseret under en Creative Commons Navngivelse-IkkeKommerciel 2.0 Generisk Licens.
Brug og deling af videoerne, eller dele heraf, må kun ske på ikke-kommercielle vilkår og ved overholdelse af droit moral.
Vi forbeholder os retten til at fjerne indlæg og kommentarer af racistisk-, nedsættende- eller personfølsom karakter.