Støtte til Tele Danmark

Da Tele Danmark i slutningen af 90’erne annoncerede, at de ville fyre 2.500 medarbejdere, steg værdien af deres aktier umiddelbart efter på fondsbørsen. At fyre folk var altså en god forretning for aktionærerne. Men medarbejderne gik i strejke, og pludseligt var det ikke så nemt at være bestyrelse. Så TV STOP gik ud for at […]

Retten til at gå i hundene

Skal samfundet holde os i hånden og beskytte os fra vugge til grav, eller har vi lov til at gå i hundene, hvis det er det vi har lyst til? Er det f.eks. i orden, at nogen kan få en lægeerklæring på, at de godt må køre motorcykel uden hjelm, og skal boksere have lov […]

Tim

Mange københavnere er nok på et eller andet tidspunkt stødt ind i Tim, en lille tætte mand med sort uldet hår og stort fuldskæg. Ikke mindst hvis de indenfor de sidste hen ved 20 år har deltaget i demonstrationer indkaldt af den udenomsparlamentariske venstrefløj. For Tim har været på barrikaderne siden starten af 1990’erne. Når […]

STOP½ om unge og vold

STOP½ var en årerække TV STOPs eftermiddagsmagasin på kanalen. I denne udsendelse fra januar 1994 handler STOP½ om unge og vold. Redaktionen har været til et anti-volds arrangement i Den Grå Hal med oplæg af fotograf Jacob Holdt, der blev afholdt af foreningen Stop Vold efter de to såkaldte Hip Hop-drab i november og december […]

DM i piberygning og aktivering af unge

TV STOPs Tirsdags Direkte Live tog igennem årene en lang række emner op, og programmerne havde ofte et noget alsidigt indhold.Tag f.eks. denne udsendelse fra marts 1993. Her handler det både om ungdomsgarantiens aktivering af unge under 25 år, piratkopiering af musik, tips til fattigrøve og nyheder for negere, alt imens repræsentanter fra Danmarksmesterskaberne i […]

Big Bother

I 2001 gik landet i selvsving over 13 mennesker, som frivilligt lod sig spærre inde i et kameraovervåget hus i 100 dage. TV STOP havde naturligvis sin egen pendant til fænomenet “Big Brother”. Vi spærrede vores deltagere inde med et videoovervåget toilet i 1.000 dage, og lod de overgearede værter Madz.com og Vaseline svare på […]

Rullesonne – TV STOP i en kørestol

Vi er mange der synes at en alt for høj del af vores skattepenge går til den kultur der hedder handicappede. Det kan ikke være så svært at køre i en rullestol.

Dansk Politiforbund sagsøger kritikere

TV STOPs Tirsdags Direkte Live d. 9. september 1997 handlede bl.a. om injuriesager anlagt af Dansk Politiforbund mod folk, der havde kritiseret politiet i pressen. I 1995 kritiserede Politikens chefredaktør Tøger Seidenfaden i en leder politiets indsats den 18. maj 1993. Dette førte til et civilt søgsmål fra Dansk Politiforbund. Også advokat Bjørn Elmquist, Ugeavisen […]

Stop cykeltyverier

Det gælder om at være vågen, også når man er fra Dansk Cyklist Forbund.

Svenskerchikane mod kolonihavefolket

19. juni 1996 handlede TV STOPs udsendelse om den stigende svenske dominans i det danske samfund. Mød førtidspensionist Kaj Jensen, der som den sidste dansker i sin kolonihaveforening, tappert holdt skansen. Alle nabohusene var blevet opkøbt af svenskerne, men trods stigende problemer og chikane nægtede Kaj at sælge. Satirisk udsendelse om svenskere fra TV STOP’s […]

Det Blå Hus

I vinteren 2002 blev en mindre ejendom på Åboulevarden 37 i København besat. Besætterne døbte stedet “Det Blå Hus”, og i månederne efter blev huset rømmet af politiet og genbesat adskillige gange, inden ejendommen blev ryddet en sidste gang den 3. april 2003 og herefter revet ned. I forbindelse med en af rydningerne blev årets […]

Sæddonation

I oktober 1992 kiggede TV STOP nærmere på sæddonation og kunstig befrugtning. I indslaget kan du blandt andre møde Bo Warming, som havde startet sin egen sædbank, kaldet Sædhjælpsfonden. Fra sit hjem på Nørrebro hjalp han, efter eget udsagn, barnløse kvinder til at blive gravide.

Creative Commons licens
Videoerne er licenseret under en Creative Commons Navngivelse-IkkeKommerciel 2.0 Generisk Licens.
Brug og deling af videoerne, eller dele heraf, må kun ske på ikke-kommercielle vilkår og ved overholdelse af droit moral.
Vi forbeholder os retten til at fjerne indlæg og kommentarer af racistisk-, nedsættende- eller personfølsom karakter.