Funky tilrettelægger – Spot for Storbybio

Når der skulle findes nye aktivister og tv-talenter til TV STOP, var opfindsomheden stor. Her et hvervespot fra Storbybio – TV STOPs filmredaktion.

TV STOP var baseret på frivillig arbejdskraft, og der var således ingen lønnede ansatte på stationen. Organisering betød, at dagligdagen på stationen langt hen ad vejen mindede om en arbejdsplads, forstået på den måde, at for de fleste af os var arbejdet på stationen vores daglige beskæftigelse. Således var vi, til trods for, at der ingen løn var, ansat på stationen, og personalegruppen tog sig af ansættelses- og arbejdsforhold som på enhver anden arbejdsplads.

Hver måned blev der holdt såkaldte “intromøder”, for folk der var interesserede i at søge ind på stationen. Herefter havde personalegruppen individuelle ansættelsessamtaler med de personer, der syntes at passe ind i stationens forskellige redaktioner og faggrupper.

Emne(r): ,

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Creative Commons licens
Videoerne er licenseret under en Creative Commons Navngivelse-IkkeKommerciel 2.0 Generisk Licens.
Brug og deling af videoerne, eller dele heraf, må kun ske på ikke-kommercielle vilkår og ved overholdelse af droit moral.
Vi forbeholder os retten til at fjerne indlæg og kommentarer af racistisk-, nedsættende- eller personfølsom karakter.